Čáslav je české město ležící ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora. Město založil ve 13. století král Přemysl Otakar II. v blízkosti románského Hrádku. Na Hrádku kdysi stával i hrad osídlený německými rytíři, kterým byla roku 1253 postoupena i kaple P. Marie. Zpočátku byla Čáslav hornickým městem, přes které vedla obchodní stezka mezi Čechami a Moravou tzv. Haberská. Historické jádro města – městské opevnění, zbytek hradiště – Hrádek, areál kostela sv. Petra a Pavla, pomník Jana Žižky, radnice – síň s částí lebky J. Žižky z Trocnova, pomník Matouše Ulického,Otakarova bašta, Městské muzeum, Galerie, bývalá synagoga.

Pamětihodnosti Čáslavi:

Děkanský chrám sv.Petra a Pavla před kostelem stojí památník kaplana podobojí Matouše Ulického, popraveného v Čáslavi roku 1627

Evangelický chrám věž je druhou dominantou města

Radnice barokní stavba postavena stavitelem Šedivým z Vilémova

Muzeum novoklasicistní budova, je po Národním muzeu v Praze druhé nejstarší

Mariánský sloup a kašna na náměstí součástí sloupu jsou sochy Jana Nepomuckého, na vrcholu socha Panna Marie

Pomník Jana Žižky z Trocnova dílo sochaře J. V. Myslbeka

Významné památky v nejbližším okolí:

Kačina Zámek leží v rozsáhlém parku na okraji obce Svatý Mikuláš. Významnou empírovou stavbu v Čechách nechal v letech 1802–1822 postavit hrabě J. R. Chotek. Dnes zde sídlí Zemědělské muzeum.

Kutná hora Město vzniklo po objevení stříbrných rud ve 13. století. V roce 1300 král Václav II. vydal horní zákoník Ius regale montanorum, soustředil ražbu mincí v centrální mincovně v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře a zavedl novou měnu – pražský groš. S přenesením ražby do Vlašského dvora získala Kutná Hora mnohé výsady a privilegia. Stavební vývoj města byl doslova protkán stříbrem, jelikož jednotlivé stavby byly financovány z důlní činnosti - dnes UNESCO

Vysoká Rozhledna na vrchu Vysoká (470 m. n.), kde se v roce 1142 svedla bitva mezi knížetem Vladislavem II. a předními českými pány. Na severní straně stejnojmenné obce pod vrchem stojí filiální kostel Panny Marie (13. st.) a na samotném vrchu u rozhledny se vypíná torzo bývalého kláštera Paulánů (1697–98) - který založil hrabě F. A. Špork. Samotná železná konstrukce radiotelekomunikační věže je 35 m vysoká. Z rozhledny je možné vidět : Polabí, Kutnohorsko, Čáslavskou kotlinu, Železné hory.

Žehušice Obec Žehušice se může pochlubit ojedinělou oborou, která chová bílé jeleny evropské. Obora se nachází poblíž empirového zámku z roku 1826. Obec Žehušice je rodištěm známého hudebního skladatele A. Sticha, na jehož počest každý rok probíhají tzv. Slavnosti lesního rohu. Koncerty se konají ve zdejším barokním kostele sv. Marka z let 1760.

Žleby Romantický zámek tvoří výraznou dominantu obce Žleby. Původně zde stál gotický hrad na skalním ostrohu nad řekou Doubravou. Po přestavbách v 17., 18. a v 2. pol. 19. století dostal negotickou podobu. Poblíž zámku je obora s chovnou stanicí bílých jelenů. Návštěvníci se zde setkají i s jinými druhy zvěře a dravými ptáky. Na náměstí se nachází novogotická radnice a proti ní dřevěná zvonice.

Kaňk Nově postavená rozhledna na kopci Kaňku. Pod ní rekonstruovaná restaurace s občerstvením.

Lichnice hrad Lichnice byl založen v 2. pol.13. stol. pány z Lichtenburka. Rozsáhlé hradiště bylo rozšířeno v 15.století v trojúhelníkový půdorys. Sídlo řady mocných panských rodů viz. Trčkové z Lípy. Ve 30-ti leté válce hrad vyhořel, byl dobyt Švédy. Ve 2.pol.17.st. na císařský rozkaz rozbořen. Na hradě zachován zbytek válcové věže, sklepy, části zdí, hradní studna, příkop a val. V podhradí starý dub tzv. Žižkův – 700 let starý. Severně od zříceniny nad Lovětínskou roklí skála zvaná –Dívčí kámen. Z hradu krásný výhled na Čáslavskou kotlinu. Kdo zavítá do Železných hor může po návštěvě hradu Lichnice pokračovat k blízké nádrži Seč, kde je možnost koupání – kemp. Nad Sečskou přehradou se vypíná zřícenina hradu Oheb.

Sion zřícenina hradu u obce Chlístovice, 8 km jihozápadně od Kutné Hory. V roce 1437proslul jako poslední místo odporu Jana Roháče z Dubé proti vládě krále Zikmunda. Pomník Jana Roháče z Dubé.Recepce

Adresa
nám. Jana Žižky z Trocnova 79
286 01 Čáslav

Telefon
+420 702 279 989

E-mail
recepce@penzion-aviatik.cz

Vyhlídkové lety
+420 728 479 549
vyhlidky@pradelna-mm.cz